Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 за сезон 2020 на къмпинг „АйлякЪ“

 

I. Поставянето на каравани се осъществява единствено по начин регламентиран от общия план и приложената по-долу схема за разположение по места. На територията на къмпинга не се допуща, според закона, изграждането или поставянето на обекти различни от каравана, кемпер, беседка, заслон, навес. Поставяеми или временни могат да бъдат само служебните или обслужващите обекти(бунгала,контейнери), за които са изготвени и  подадени до съответните органи необходимите документи.

Палатки не се допущат на територията на къмпинг „АйлякЪ“.

С цел да се даде добър достъп и гледка към морето и на задните линии,  алеите между караваните са между 10-13м.

 

II. Всеки парцел е с размер от 100 кв.м.(10х10). В него могат да се поместят каравана или кемпер до 8м/2.5м.заедно с тента или форселт. Допуща се (за целогодишно пребиваващите) и изграждането на слънцезащитни и противовятърни навеси и съоръжения от леки материали  с размер от 25кв.м. (7х3.5м). съобразно приложената схема и със съответните отстояния от съседен парцел. За целта служители на къмпинга ще съдействат  с предоставянето на чертеж и количествена сметка за необходимите материали за изработването на типов слънцезащитен навес. При необходимост ще бъдат осигурени и квалифицирани бригади за бързото и качествено изграждане на съоръжението.

При наемане на терен се сключва договор за наем за даден период и се вписват лицата имащи правото на пребиваване.

Позволеният брой на лица, пребиваващи  в един нает парцел е до 2 /двама/ човека  над 18г. и до 3 деца до 18г.  След  допълнително  заплащане, според описаните по-долу цени,  в един парцел, могат да бъдат допуснати  за деня още до 4 /четири/ лица над 12г., със статут на гостуващи посетители  към наемателя. Деца до 12г. не се таксуват.

ІІІ.  Цените за ползване на наетите  места се определят според местоположението съгласно  общия план.

 1. За летен сезон от 15.05.2020 г. до 15.10.2020 г.:
  – първа линия А4 500 лв.
  – втора линия Б4 000 лв
  – трета и четвърта линия В и Г3 500 лв
  – всички места след четвърта линия Д 3 000 лв
 2. Зимен сезон  от 15.10.2020 до 15.05.2021 :
  – при оставяне в наетия терен на каравана и навес – 700 лв
  – при зимуване на каравана или кемпер на паркинг- 400 лв
 3. За кратковременен престой на кемпер- 40лв.на ден

Цените включват :

– ползване на санитарни помещения( душове, WC)
– достъп и паркиране на едно превозна средство
– сметоизвозване
– осигурено ел. захранване-16А (3,5кв.)
– водоснабдяване
– видеонаблюдение и охрана
– поддържанe на общите зелени площи и терените и обезпаразитяването им.

Цената не включва:

– разходи за консумирана ел. енергия. (Всички места разполагат с индивидуален електромер. Заплащането за ползваното електричество ще се извършва ежемесечно.)
– разходи за консумирана вода
– почистване и поддържане на зелените площи в наетия парцел от 100м2.

IV. Цени за други услуги :

 1. За всеки втори, трети и тн.пребиваващ автомобил се заплаща по 5 лв.на ден или абонамент от 200 лв. за сезон.
 2. За гост посетители  се заплаща по 10 лв на ден за автомобил и по 5 лв за всички лица над 12 години. Домакина има грижата за посрещането, изпращането и спазването на вътрешните правила на къмпинг “ АйлякЪ“. 
 3. За поддържане (косене и почистване) на тревните площи в наетия терен – 10лв. на посещение.

 

V.Други условия:

1.Паркирането на всички автомобили ще се осъществява на обозначените за това места.Забранено е паркирането извън регламентираните паркинги с цел опазване на зелените площи и инфраструктурата на къмпинга.

 2.Допустимата мощност на консумираната ел.енергия е максимум 3,5 kW и се регулира чрез поставените в ел.табло предпазители от 16 А. При падане на предпазителя поради неизправност в ел. инсталация или превишаване на допустимата мощност, наемателят е длъжен да уведоми служител на къмпинга. При желание за повишаване на използваната мощност се заплаща цена от 300лв. и се сменя предпазителя с  25А = 5,5kW. Това е максималната разрешена мощност поради лимит в централното електроподаване!

3.На територията на къмпинг „АйлякЪ“  се допускат безплатно домашни любимци до 10 кг. , след представяне на валиден паспорт и нанесени ваксини. При преминаване на общите територии , кучетата трябва да бъдат на повод и с намордник при по-агресивни екземпляри. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопанина му, както и почистването на  неговите отпадъци.

( Предупреждаваме, че неразделна част от охраната на къмпинг „АйлякЪ“ са 2бр. бели швейцарски овчарки, които въпреки добрия си нрав и получено възпитание, не допущат в тяхната територия други по едри кучета, особено мъжки !)   

4.Наемателите и техните гости и посетители могат да разполагат личните си вещи само в очертанията на парцела, избран от тях, съгласно схема на разположение на всяка каравана. При ползването на парцела извън наличната схема и при разполагане на вещи извън размерите му, наемателя е длъжен да реорганизира за собствена сметка оборудването и да премести съоръженията си. 

5.Къмпинга не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на наемателите, причинени от аварии, свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица. Също така не носи отговорност в  случай на невъзможност да се ползва услугата, която предоставя и при нанесени имуществени и неимуществени вреди поради форсмажорни обстоятелства, природни стихии, бедствия, бури, силен вятър, дъжд и др. За по-спокойно пребиваване, молим наемателите да сключват необходимите застраховки, особено ако се оставят караваните на паркинг за зимуване! 

6.Къмпинга не носи отговорност за забравени, изгубени, откраднати или оставени без надзор вещи. 

7.Почистването и поддържането на тревните площи в  наетия парцел по време на ползването му, се извършва от наемателя.  При нежелание от негова страна, това се извършва от служител на къмпинга срещу заплащане на определената цена. При констатиране на неподдържан или непочистен терен, на наемателя се отправя писмено предупреждение и срок за изпълнение. Ако и тогава не се извършат необходимите действия служител на къмпинга почиства терена, а наемателя заплаща  глоба от 50лв. 

8.Сметта се изхвърля в контейнери на определените за това места , а в наетите площи да се използват защитени от животни кошове за боклук с капаци.

9.Служителите на къмпинга извършват обслужването, почистването и поддържането на съоръженията за ток,вода и канализация и зелените площи само на общите части, както и на  крайбрежната ивица от водорасли и наносни материали.За всички останали услуги се договарят и заплаща допълнителна цена. 

10.Наемателите на къмпинг „АйлякЪ“ могат безплатно да поставят на крайбрежната ивица  лични чадъри и шезлонги, но не повече от 1 чадър с размер 3х3м. и на 2 шезлонга, както и да се грижат за чистота около тях.

11.Потвърждаване на резервациите за летен сезон  2020 г. трябва да бъде не по-късно от 15.04.2020 .  Заплащането на 50% от сумата е до 31.04.2020 г., а доплащането до 100% не по-късно от 20.05.2020г. Непотвърдилите до 16.04.2020г. ще трябва незабавно да освободят наетите терени, за да могат същите  да се подговят за следващия наемател навреме. Като краен срок за изнасяне се определя 30.04.2020г., в противен случай Дружеството ще предприеме необходимите мерки по извеждането на собственоста на наемателя извън границите на къмпинга, без това да се счита за самоуправство.

12.Всички дейности по настаняването, оборудването и ремонта на навеси и слънцезащитни съоръжения  трябва да приключат не по-късно от 15.06.2020 г.

13.Заплащането на престоя на караваните и кемперите за времето до летен сезон 2021г. се извършва най-късно до 01.10.2020г. в пълен размер. Незаплатилите ще бъдат помолени след изтичане на срока по договора за летен сезон да освободят наетия терен до 30.10.2020г., в противен случай ще бъдат предприети мерки по принудителното извеждане на превозното средство от територията на къмпинга. 

14.За всякакви възникнали въпроси Наемателите да се обръщат към служителите на къмпинг „АйлякЪ“.

15.Дружеството си запазва правата за промяна на цените за всеки сезон и общите условия.

16.Сроковете на подписаните договори за наем се удължават чрез подписване на анекс между страните.

Дружеството стопанисващо къмпинг „АйлякЪ“ си запазва правото да не продължи срока на подписан договор дори при наличие на фактическа възможност за това !