Разположение

*Заетите парцели ще бъдат отбелязвани в червено.

разположение обекти 2021