Правилник

Правилник за вътрешния ред на къмпинг „АйлякЪ“

 1. Забранено е преотдаването на каравани. 
 2. Забранено е паркирането на превозни средства извън определените за това места. Достъпът на автомобили до паркинга се регулира с чип система и бариера.
 3. Наемателите в паркинга имат право на безплатен достъп за един автомобил, за което получават индивидуален чип или дистанционно управление срещу депозит.
 4. Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода в това число кабели, маркучи и др. да преминават през територията на други парцели. Преминаването следва да става по границите между парцелите с цел опазване живота и здравето на останалите наематели. Всички собственици на каравани са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели. Забранява се отварянето на електрическите табла от наемателите, както и всякакви действия по ел.захранването без присъствие на служител на къмпинга.
 5. Разполагането на каравана или кемпер се извършва по  схема, която е публикувана на сайта на къмпинга и задължително при присъствие на служител на къмпинга. Ограждения на ползваната площ се допускат само с  колчета, въже, жив плет, цветя или лека декоративна ограда с височина до 0.70 /седемдесет/ сантиметра.
 6. На територията на къмпинга се забранява използването на питейна вода за миенето на автомобили, каравани,  пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни и напитки и др.
 7. BBQ и скари, могат да бъдат използвани само на територията на наетия парцел или на осигурените за това места. Строго забраненно е паленето на открит огън, пускането на летящи фенери и използването на пиротехника без разрешение и необходимата противопожарна подготовка.
 8. Забранява се озвучаването със силна музика през всички часове на деня, както и  вдигането на шум от 14:00 до 17:00 и от 23:00 до 9:00 часа.Чалгата, шумните компании и вулгарния език са неприемливи в къмпинг „АйлякЪ“
 9. Кучетата нямат право да се разхождат свободно в общите територии. При преминаването на общите територии те трябва задължително да бъдат на повод и с наморник за опасните екземпляри, както е задължително и  почистването след тях.
 10. Забранява се управлението на АТВ – та и кросови мотори на територията на къмпинга.
 11. За управлението и стопанисването на плавателни съдове, собственост на наемателите, къмпинга не носи отговорност. С цел безопасност на всички плажуващи, при установяване на управление на лодка или джет от наемател или негов гост  на разстояние по-близко от 50м. до крайбрежната ивица, както и при навлизане в акваторията на Военната база, къмпинга има право да помоли наемателя да освободи наетото паркомясто за малък плавателен съд и да го изтегли извън територията на къмпинга.
 12. Придвижването в района с МПС става със корост не по-висока от 20 км/ч.
 13. След запознававане с Правилника за Вътрешния Ред наемателите и техните гости се задължават да спазват неговите разпоредби. За всяко неспазване или увреждане на собственост на къмпинга или на друг Наемател се дължи парично обезщетение според установените щети. 
 14. Къмпинг „АйлякЪ“ си запазва правото да променя и допълва общите условия и правилника за вътрешния ред.