Новини

Планове за развитие на къмпинг "АйлякЪ"

С цел повишаване качеството на обслужване  сме си поставили за изпълнение през периода 2021-2024г. следните задачи:

  • Построяването на достатъчно нови санитарни помещения.
  • Обособяването на места за обгрижване на домашни любимци.
  • Посрояването на малък магазин за стоки от първа необходимост, включително и млечни продукти и биозеленчуци от местни производители.
  • Облагородяване и озеленяванe с много растителност както на общите части, така и в терените за даване под наем.
  • Фитнес на открито.